Le khai mac SEA GAMES 28

19h tối 5/6 đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 - năm 2015 , tại khu Liên hợp thể thao quốc gia Singapore - Sports Hub.

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Video

By duc
Added Jun 8 '15

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Tags